רש"י על תהלים נז ו

<< רש"י על תהלים • פרק נז >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ט • 


"רומה על השמים" - הסתלק מן התחתונים שאינם כדי [=כדאי] שתשרה שכינתך ביניהם ועל כל הארץ תתכבד בזו