רש"י על תהלים מב ח

<< רש"י על תהלים • פרק מב >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


"תהום אל תהום קורא" - צרה קוראה לחברתה

"לקול צנוריך" - טישקנאל"ש בלע"ז המקלחים עלי פורענות כמים שוטפים עד כי כל משבריך וגליך עלי עברו משבריך לשון גלי ים על שהיה גליו עולים למעלה ומשתברים ונופלים