רש"י על תהלים מב ט

<< | רש"י על תהליםפרק מ"ב • פסוק ט' | >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"יומם יצוה ה' חסדו" - יבוא האור ויצוה ה' חסדו לנו

"ובלילה" - בחשך הצרה

"שירה עמי" - תהא חנייתו בתוכנו שיר' ל' חני' כדמתרגמינן ויחן ושרא זו למדתי מתוך מסורת הגדולה שחבר את זה עם ויהי שירו חמש' ואלף (מלכים א' ד) באלפ"א בית"א של שתי תיבות החלוקים בפתרונן לימד שאין זה לשון שיר ומדרש האגדה פותרו לשון שיר וכך הוא פותרו שכך ישראל אומרים להקב"ה זכרנו מה שעשית לנו במצרים מצוה אחת שצויתנו ביו' בערב פסח ושמרנוה ובלילה גאלתנו ושרנו לפניך את ההלל ועכשיו הרבה מצות אני שומרת ועל זאת אומרה לאל סלעי למה שכחתני וגו'