רש"י על תהלים מב ג

<< | רש"י על תהליםפרק מ"ב • פסוק ג' |
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"מתי אבא ואראה פני אלהים" - לעלות לרגל ונתנבא כאן חורבן הבית ונאמר כאן מה תשתוחחי ג' פעמים כנגד שלש מלכיות העתידות לבטל עבודת המקדש וישראל צועקים ונגאלים מלכות בבל ויון ואדום

"צמאה נפשי" - כנסת ישראל אומרת כן בגלות בבל