רש"י על תהלים לב ח

<< רש"י על תהלים • פרק לב >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


"איעצה" - ארמוז לך בעיני רמז מה תעשה איעצה לשון קריצת עין כמו עוצם עיניו לחשוב תהפוכות (משלי ט"ז)