רש"י על תהלים לב ד

<< רש"י על תהלים • פרק לב >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


"כי יומם ולילה" - היה כבד עלי מורא ידך וגזרותיך נהפך לשדי לחלוח שלי וכן לשד השמן (במדבר י"א) לחלוח שמן כך פירשו דונש ומנחם חבר לשון שדידה כמו משוד עניים (לעיל י"ב) רשעים זו שדוני (לעיל י"ז)

"בחרבוני קיץ" - עד שייבש בחורב הקיץ מפני דאגת כובד ידך שהייתי דואג על חטאתי ולפיכך