רש"י על תהלים לב ז

<< רש"י על תהלים • פרק לב >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


"אתה סתר לי" - להסתר בצלך מפני פחד אויב

"תצרני" - כמו תשמרני

"רני פלט" - רנה של הצלה

"תסובבני לשון הוה הוא" - סבבתני תמיד רני פלט וכך אמרת לי אשכילך ואורך דרך ללכת