רש"י על תהלים לב ג

רש"י על תהלים • פרק לב >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


"כי החרשתי" - כאשר החרשתי מלהתודות על פשעי לפניך

"בלו עצמי" - מרוב אנחותי ודאגותי כל היום שהייתי דואג מפני הפורענות