רש"י על תהלים כ ד

<< רש"י על תהלים • פרק כ
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • 


מנחתיך ועולתך – הם התפילות שאתם מתפללים במלחמה.

ידשנה סלה – לשון שומן, כמו "ואכל ושבע ודשן" (דברים לא כ), כלומר, יקבלם מרצון כעולות מתים.