רש"י על תהלים כ ו

רש"י על תהלים • פרק כ >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • 


"נרננה בישועתך" - כשיושיע אותך הקב"ה נרננ' כולנו להקב"ה ובשמו נדגול נתאסף ונעשה חיל