רש"י על תהלים כ ג

<< רש"י על תהלים • פרק כ >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • 


"מקדש" - מהיכל קדשו שהוא שוכן שם