רש"י על שמות כז ב

<< רש"י על שמות • פרק כז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ממנו תהיין קרנותיו" - שלא יעשם לבדם ויחברם בו

"וצפית אותו נחשת" - לכפר על עזות מצח שנא' (ישעיהו מח) ומצחך נחושה