רש"י על שמות כז ד

<< רש"י על שמות • פרק כז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"מכבר" - ל' כברה שקורין קריבל"ש (זיעב) כמין לבוש עשוי לו למזבח עשוי חורין חורין כמין רשת ומקרא זה מסורס וכה פתרונו ועשית לו מכבר נחשת מעשה רשת