רש"י על שמות כז ז

רש"י על שמות • פרק כז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • 


"בטבעות" - בארבע טבעות שנעשו למכבר