רש"י על שמות כז יט

<< רש"י על שמות • פרק כז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"לכל כלי המשכן" - שהיו צריכין להקמתו ולהורדתו כגון מקבות לתקוע יתדות ועמודים

"יתדות" - כמין נגרי נחשת עשויין ליריעות האהל ולקלעי החצר קשורים במיתרים סביב סביב בשפוליהן כדי שלא תהא הרוח מגביהתן ואיני יודע אם תחובין בארץ או קשורין ותלויין וכובדן מכביד שפולי היריעות שלא ינועו ברוח ואומר אני ששמן מוכיח עליהם שהם תקועין בארץ לכך נקראו יתדות ומקרא זה מסייעני (ישעיהו לג) אהל בל יצען בל יסע יתדותיו לנצח חסלת פרשת תרומה