רש"י על שמות ט כ

<< רש"י על שמות • פרק ט
ב • ג • ד • ח • ט • י • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"הניס" - הבריח ל' וינס