רש"י על שמות ט ט

<< רש"י על שמות • פרק ט >>
ב • ג • ד • ח • ט • י • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


"לשחין פורח אבעבעות" - כתרגומו לשחין סגי אבעבועין שעל ידו צומחין בועות

"שחין" - לשון חמימות והרבה יש בלשון משנה שנה שחונה