רש"י על שמות ט כב

| רש"י על שמותפרק ט' • פסוק כ"ב |
ב • ג • ד • ח • ט • י • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"על השמים" - לצד השמים ומדרש אגדה הגביהו הקב"ה למשה למעלה מן השמים