רש"י על שמות ט יח

<< | רש"י על שמותפרק ט' • פסוק י"ח | >>
ב • ג • ד • ח • ט • י • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"כעת מחר" - כעת הזאת למחר שרט לו שריטה בכותל למחר כשתגיע חמה לכאן ירד הברד

"הוסדה" - שנתיסדה וכל תיבה שתחלת יסודה יו"ד כגון יסד ילד ידע יסר כשהיא מתפעלת תבא הוי"ו במקום היו"ד כמו הוסדה הולדה ויודע ויולד ליוסף (משלי כט) בדברים לא יוסר עבד