רש"י על שמות ט ב

| רש"י על שמותפרק ט' • פסוק ב' | >>
ב • ג • ד • ח • ט • י • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"מחזיק בם" - אוחז בם כמו (דברים כה) והחזיקה במבושיו