רש"י על שמות ט ב

"מחזיק בם" - אוחז בם כמו (דברים כה) והחזיקה במבושיו