רש"י על שמואל ב יב יד

רש"י על שמואל ב • פרק יב >>
ד • ה • ו • ח • יד • טו • טז • יז • כה • כו • ל • לא • 


"כי נאץ נאצת את אויבי" - כנוי הוא זה דרך כבוד למעלה ויונתן תרגם ארי מיפתח פתחתא פומא דסנאי עמא דה'