רש"י על שמואל ב יב ו

<< רש"י על שמואל ב • פרק יב
ד • ה • ו • ח • יד • טו • טז • יז • כה • כו • ל • לא • 


"ישלם ארבעתים" - כך אירע לו שלקה בארבעה בנים הילד ואמנון תמר ואבשלום