רש"י על שמואל ב יב כו

<< רש"י על שמואל ב • פרק יב
ד • ה • ו • ח • יד • טו • טז • יז • כה • כו • ל • לא • 


"את עיר המלוכה" - שני חיזוקי חומה היו בה חיצונה ופנימית עיר החיצונה עיר מלוכה והפנימית למבצר ולחוזק