רש"י על שמואל ב יב ה

<< רש"י על שמואל ב • פרק יב >>
ד • ה • ו • ח • יד • טו • טז • יז • כה • כו • ל • לא • 


"כי בן מות" - הגוזל את העני כאלו נוטל את נפשו שנאמר (משלי א יט) את נפש בעליו יקח