רש"י על שמואל א ט כז

רש"י על שמואל א • פרק ט
ה • ו • ז • ח • ט • יג • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כז • 


"ויעבר לפנינו" - וילך ברחוק ממנו ולא ישמע את דברינו

"ויעבר" - הנער לפניהם ולשאול אמר ואתה עמוד עמדי