רש"י על שמואל א ט ה

רש"י על שמואל א • פרק ט >>
ה • ו • ז • ח • ט • יג • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כז • 


"בארץ צוף" - בארעא דבה נביא

"צוף" - כמו צופה

"פן יחדל אבי מן האתונות" - שתגדל דאגה שלנו עליו עד שישכח את האתונות

"ודאג" - איוביטאר"ה בלע"ז