רש"י על שמואל א ט יח

<< רש"י על שמואל א • פרק ט
ה • ו • ז • ח • ט • יג • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כז • 


"ויגש" - תרגם יונתן וערע