רש"י על שיר השירים ו ט

<< רש"י על שיר השירים • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • 


"אחת היא יונתי" - ומכולם אחת היא הנבחרת לי ליונה תמה שהיא תמימת לב עם בן זוגה

"אחת היא לאמה" - לכנסייתה הרבה מחלוקות בבתי מדרשות כלם לבם להבין תורה על מכונה ואל אמתתה

"ברה היא ליולדתה" - יעקב ראה אותה מטה שלימה בלא פסול והודה וקילס למקום שנאמר (בראשית טו) וישתחו ישראל על ראש המטה

"ראוה בנות" - את ישראל בגדולתה

"ויאשרוה" - ומה הוא קילוסך מי זאת הנשקפה עלינו ממקום הגבוה לנמוך קרויה השקפה כך בית המקדש גבוה מכל ארצות