רש"י על שיר השירים ו ו

<< רש"י על שיר השירים • פרק ו
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • 


"שניך" - קצינים וגבורים שביך כולם לטובה

"כעדר הרחלים" - הרחל הזאת כולה קדושה צמרה לתכלת בשרה לקרבן קרניה לשופרות שוקיה לחלילין מעיה לכינורות עורה לתוף אבל הרשעים נמשלו לכלבים שאין מהם לקדושה כלום