רש"י על שיר השירים ו ג

<< רש"י על שיר השירים • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • 


"הרועה בשושנים" - הרועה את צאנו במרעה נוח וטוב