רש"י על שיר השירים ד יב

<< רש"י על שיר השירים • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"גן נעול" - על שם צניעות בנות ישראל שאין פורצות בעריות

"גל נעול" - יש לפרשו לשון מעין כמו (יהושע טו) גולות עליות ויש לפרשו לשון שער והיא ל' ארמי בתלמוד טרוקו גלי