רש"י על שיר השירים ד יא

<< רש"י על שיר השירים • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"נפת" - מתוק

"תטפנה שפתותיך" - טעמי תורה

"וריח שלמתיך" - מצות הגונות הנוהגות בשלמותיך ציצית תכלת בגדי כהונה איסור שעטנז