רש"י על שיר השירים ד יג

<< רש"י על שיר השירים • פרק ד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"שלחיך" - ארץ יבשה קרויה בית השלחין וצריך להשקותה תמיד ושדה בית הבעל יפה הימנה וכאן קילס יבש שלחיך הרי הן מלאין כל טוב כפרדס רמונים וזה על שם קטנים שבישראל מרטיבים מעשים טובים כפרדס רמונים

"כפרים עם נרדים" - מיני בשמים הם