רש"י על שיר השירים ד טו

רש"י על שיר השירים • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"מעין גנים" - כל זה מוסב על שלחיך ומקלסן כמעין המשקה אותן והדוגמא על שם טבילות טוהר שבנות ישראל טובלות

"ונוזלים מן לבנון" - ממקום נקיות באין עכירת טיט