רש"י על שיר השירים ד טז

<< רש"י על שיר השירים • פרק ד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"עורי צפון ובואי תימן" - אחר שערב עלי ריחך ונוי משכנותיך אני מצוה את הרוחות צפון ותימן להפיח בגנך לצאת ריחך הטוב למרחוק והדוגמא על שם שהגליות מתקבצות ומכל הגוים מביאים אותם מנחה לירושלם ובימי הבנין יהיו ישראל נקבצים שם למועדים ולרגלים וישראל משיבין יבא דודי לגנו אם אתה שם הכל שם