רש"י על קהלת יב יד

<< רש"י על קהלת • פרק יב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"כי את כל מעשה" - אשר אדם עושה יביא האלהים במשפט ולכך נקוד מעשה פתח והטעם למעלה לפי שאינו דבוק לשם

"על כל נעלם" - אפילו על השוגג

"אם טוב ואם רע" - אפילו נכשל במצוה כגון נותן צדקה לעני בפרהסיא סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם חסלת פירש"י קוהלת