רש"י על קהלת יב ז

<< רש"י על קהלת • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


"וישב העפר וגו'" - מבבל באו לבבל חזרו

"והרוח תשוב" - זו רוח הקדש שכיון שנסתלקה רוח הקדש גלו