רש"י על קהלת יב ה

<< | רש"י על קהלתפרק י"ב • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"גם מגבוה ייראו" - מגבשושיות ותלוליות שברחובות הוא דואג לצאת לשוק פן יכשל בהם

"וחתחתים בדרך" - אימות וחתות הרבה בדרכים יש לו

"חתחתים" - לשון כפול הוא בתיבה כמו גלגלים קשקשים זלזלים

"וינאץ השקד" - לשון (שיר השירים ז) הנצו הרמונים שהרי האל"ף לא נקראת בה אמרו רבותינו זו קליבוסת הנק"א בלע"ז שעצם הירך תקוע בה ובזקנותו בשרו כחוש והעצם בולט כמו נץ האילן שהוא בולט

"השקד" - אילן של שקדים כלומר שתקפוץ הזקנה עליו כשקד זה הממהר להנץ לפני כל האילנות

"ויסתבל החגב" - אלו העגובות שתהיו עגבותיו דומות עליו כסובל משא כבד

"ויסתבל" - אישדריי"ד שורפיישי"ן בלע"ז

"ותפר האביונה" - חמדת תאות נשים שאינו נזקק לנשים לתשמיש אביונה תאוה כמו (דברים א) ולא אביתם (תהלים קיט) תאבתי לישועתך