רש"י על קהלת ז יד

<< רש"י על קהלת • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


"ביום טובה היה בטוב" - ביום שיש בידך לעשות טובה היה בעושי הטובה

"וביום רעה ראה" - כשתבוא הרעה על הרשעים אתה תהיה מן הרואים שנאמר (ישעיהו סו) ויצאו וראו בפגרי האנשים וגו' ולא תהיה מן הנראים והיו דראון לכל בשר

"גם את זה לעמת זה" - הטובה ושכר פעולתה לעמת הרעה ושכר פעולתה

"אשר לא ימצא האדם אחריו מאומה" - להרהר אחריו של הקב"ה