רש"י על קהלת ז יא

<< רש"י על קהלת • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


"טובה חכמה וגו'" - חכמתם עמדה להם עם נחלת זכות אבותם כי טובה היא החכמה

"ויותר לרואי השמש" - יתרון היא החכמה לכל הבריות

"לרואי השמש" - הן כל הבריות כדתנן הנודר מרואי החמה אסור אף בסומין לא נתכוון זה אלא במי שהחמה רואה אותו