רש"י על קהלת ז ו

רש"י על קהלת • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


"כי כקול הסירים" - עצי קוצים אשפינ"ש בלע"ז

"תחת הסיר" - תחת סיר נחשת הכפוי על תבערת קוצים והם מקשקשים לתוכה אמר רבי יהושוע בן לוי כל קיסיא כד אינון דלקין לית קלהון אזיל ברם הלין סירייתא קלהון אזיל למימר אף אנן מן קיסיא מודיעים אף אנו מן העצים ויש צורך בנו אף הכסילים מרבים דברים לומר גם אנו מן החשובים

"גם זה הבל" - ועמל הוא שמסר הקב"ה לבריות להיות יגעים ומקנתרים בהם