רש"י על עמוס ב יב

<< רש"י על עמוס • פרק ב >>
א • ב • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • 


"ותשקו את הנזירים יין" - שלא יורו אתכם שהשיכור אסור להורות ותשקו את הנזירים יין תרגם יונתן ואטעיתון ית מלפיכון בחמר

"לא תנבאו" - לעמוס צוה כן אמציה כהן בית אל חוזה ברח לך אל ארץ יהודה (לקמן ז)