רש"י על עמוס ב א

<< רש"י על עמוס • פרק ב >>
א • ב • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • 


"על שרפו עצמות וגו'" - פעם אחת נפל מלך אדום ביד מלך מואב ושרפו עצמותיו וטחום בקירות הבית ותבע הקב"ה אונאת המלך שנהגו בו בזיון