רש"י על עמוס ב טו

רש"י על עמוס • פרק ב >>
א • ב • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • 


"וקל ברגליו לא ימלט" - את נפשו