רש"י על עמוס ב יג

<< רש"י על עמוס • פרק ב
א • ב • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • 


"מעיק" - תרגום של מציק

"תחתיכם" - את חנייתכם

"תעיק העגלה" - מכובד משא שעליה