רש"י על עמוס ב ו

| רש"י על עמוספרק ב' • פסוק ו' | >>
א • ב • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"על מכרם בכסף צדיק" - הדיינין היו מוכרים את מי שהיה זכאי בדין בכסף שוחד שהיו מקבלים מיד בעל דינו

"ואביון בעבור נעלים" - תרגם יונתן בשני מקומות (לקמן ה ח פ"ו) בדיל דיחסנון ואומר אני שכך פירושו מטין משפט האביון כדי שיצטרך למכור שדהו שהיה לו בין שדות הדיינין וזה עוקף עליו ונוטלה בדמים קלים כדי לגדור ולנעול כל שדותיו יחד ולא יפסיק ביניהם