רש"י על מלכים ב יב יד

"ספות כסף מזמרות" - והם כלי שיר