רש"י על מלכים ב יב טז

רש"י על מלכים ב • פרק יב >>
ג • ה • ו • ח • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • כב • 


"ולא יחשבו את האנשים" - לא היו האמרכלין באין לחשבון עם האנשים הגזברין אשר יתנו האמרכלין את הכסף תמיד על ידם לתתו לעושי המלאכה לפי שלא היו חשודים בעיניהם כי באמונה הם עושים