רש"י על מלכים ב יב י

רש"י על מלכים ב • פרק יב >>
ג • ה • ו • ח • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • כב • 


"אצל המזבח" - בעזרה

"מימין בבוא איש" - מימין ביאת האנשים

"שומרי הסף" - ספי העזרה הממונים על מפתחות העזרה שהרי תרגמו יונתן אמרכליא והאמרכלים שבעה היו לשבעה שערי העזרה בתוספתא דשקלים (ב טו)