רש"י על מלכים ב יב ח

רש"י על מלכים ב • פרק יב
ג • ה • ו • ח • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • כב • 


"ועתה אל תקחו כסף" - עוד ואל תחזקו הבית משלכם

"כי לבדק הבית תתנוהו" - אם יפחות יפחות ואם יותיר יותיר